שמות
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

פרק א' - בני ישראל הופכים לעבדים

פרק ב' - משה

פרק ג'-ד' - דפי עבודה מותאמים

פרק ג'-ד' - דפי עבודה ברמה גבוהה

פרק ד' - התגלות ה' למשה

פרק ג' ד' - מינוי משה למנהיג - דפי עבודה

פרק ג' ד' - מינוי משה למנהיג - דפי עבודה מותאמים

פרק ה' - משה ואהרון לפני פרעה - מצגת

פרק ז' - ה' שולח את משה לתפקידו

פרק ח' - מכות מצרים

פרק ט' - מכות מצרים

פרק י' - מכת הארבה

פרק יט' - ברית בין ה' לעם ישראל

פרק יט' - דפי עבודה

פרק כ' - עשרת הדברות

חיי משה - סרטון

עשר מכות מצרים

מצגת עשר המכות

תמונות מחיי משה