הכרת אותיות הא"ב + מודעות פונולוגית
אות תמונה - כותב לא ידוע
משחק זיכרון להכרת הא"ב
אותיות מקווקוות - די. נט

זיהוי צליל פותח

א,ב,ג,ד

א,ב,ג,ד,ה

א,ח,כ,ל,מ

ג,ד,ו,ז

מ,ש,פ,ח - אינה

 

הכרת הצלילים - כותב לא ידוע

 

 

תרגול אותיות כתב

תרגול אותיות דפוס

אנה גלפר