מתמטיקה

.לפניך נוסחאות הכפל המקוצר, משפטים בהנדסה וכללים בנושאים שונים

.כדאי להדפיס את הדפים ולניילן אותם

נוסחאות הכפל המקוצר

הנדסה אנליטית - פרופורציה ודמיון

מרובעים

מעגל

משולש
פונקציות
משולש ומרובע חוסם וחסום במעגל
כלי עזר להבנת משמעות הכפל